Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Filia Biblioteczna w Zbijowie
Elżbieta Dzik - Bibliotekarz
Czynna:
poniedziałek – piątek od 800 do 1600

Filia Biblioteczna w Zbijowie została otwarta w 1984r. Mieściła się w starym budynku Szkoły Podstawowej w Zbijowie Dużym . Księgozbiór na początku liczył 1437 wol. Zajmowała jedno pomieszczenie o powierzchni 68 m 2. Filia posiadała dwa punkty biblioteczne w Kierzu Niedźwiedzim i Zbijowie Małym.


Pracownikiem była pani Jadwiga Zaborska.  
Osobą nadzorującą prace filii była pani kierownik GBP w Mirowie Krystyna Cieloch. Nadzór merytoryczny sprawowała radomska (wojewódzka) Biblioteka Publiczna . W 2004 r. po przejściu pani Jadwigi Zaborskiej na emeryturę, pracę rozpoczyna pani Elżbieta Dzik. Dnia 13 grudnia 2004r. Filia Biblioteczna zostaje przeniesiona do nowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbijowie Małym. Zajmuje dwa pomieszczenia o powierzchni 72 m 2. Filia współpracuje z GBP w Mirowie pod nadzorem pani dyrektor Beaty Seweryn oraz z PSP w Zbijowie Małym. W bibliotece organizowane są różne formy pracy z dziećmi.


W ferie i wakacje organizowane są spotkania pod hasłem ,,Gry i zabawy z dziećmi’.
Na spotkaniach promujących kulturę regionu wykonywane są stroiki świąteczne.
W maju organizowany jest kiermasz książki, ,,Tydzień Bibliotek”, konkurs czytelniczy. Na ,,Dzień Rodziny”, ,,Dzień Dziecka” czy ,,Andrzejki ” są wystawiane przedstawienia z udziałem dzieci z PSP w Zbijowie Małym