piątek, 03 luty 2017 08:01

Dofinansowanie na modernizację kotłowni - nabór wniosków do 6 lutego 2017r.

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wójt Gminy Mirów informuje o możliwości składania przez mieszkańców Gminy Mirów wniosków o przyznanie dofinansowania na modernizację kotłowni w roku 2017.
Dofinansowaniu podlegać mogą przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, tj. wymianie pieców węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub ekogeroszek). Kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W miejscu realizacji wymiany kotła nie może być prowadzona jak i zarejestrowana działalność gospodarcza. Wysokość dofinansowania wynosi do 75% wartości kotła, lecz nie więcej jak 5.000,00 zł


Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie do 6 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Mirów pokój nr 17. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 628-38-89. Druki wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Mirów lub ze strony internetowej (do pobrania poniżej).
Wniosek musi zostać złożony w formie przygotowanego szablonu z niezbędnymi załącznikami (zgodnie z warunkami składania wniosków). Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane po okresie naboru nie będą rozpatrywane. Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż opalane węglem.
WAŻNE: Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od środków finansowych przyznanych Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „OA-8 Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Czytany 3021 razy