poniedziałek, 06 luty 2017 11:37

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Budowa chodnika i modernizacja drogi gminnej nr 400304W Mirów Nowy - Mirówek

logo pro

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja typu „Budowa chodnika i modernizacja drogi gminnej

nr 400304W Mirów Nowy - Mirówek”

W dniu 27 lutego 2017 roku Gmina Mirów ogłosiła przetarg na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa chodnika i modernizacja drogi gminnej nr 400304W Mirów Nowy - Mirówek”. Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka 750 metrów drogi gminnej wraz z budową chodnika na odcinku 718 metrów. Termin zakończenia robót wyznaczony został na 30 czerwca 2017 roku. Na realizację tej inwestycji Gmina Mirów pozyskała dotację w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych, tj. kwotę 695 967,00 złotych.

Operacja mająca na celu poprawę infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Przebudowa drogi gminnej nr 400315W Mirów (obok UPT) – Mirówek

logo pro

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Tytuł operacji: „Przebudowa drogi gminnej nr 400315W Mirów (obok UPT)

– Mirówek w miejscowości Mirów Stary dz. nr ewid. 189, Mirówek dz. nr ewid. 265”

W dniu 25 stycznia 2017 roku Gmina Mirów ogłosiła przetarg na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 400315W Mirów (obok UPT) – Mirówek w miejscowości Mirów Stary dz. nr ewid. 189, Mirówek dz. nr ewid. 265”. W ramach inwestycji wykonany zostanie odcinek 1178 metrów drogi o nawierzchni bitumicznej. Termin zakończenia robót wyznaczony został na 15 maja 2017 roku. Na realizację tej inwestycji Gmina Mirów pozyskała dotację w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych, tj. kwotę 621.473,00 złotych.

Operacja mająca na celu poprawę infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytany 417 razy Ostatnio zmieniany środa, 01 marzec 2017 14:06