Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /0/components/com_k2/models/item.php on line 763
piątek, 20 październik 2017 05:39

DO ZATRUDNIENIA JEDEN KROK

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

a DSC08808Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie realizuje projekt pt, ,,DO ZATRUDNIENIA JEDEN KROK’’ Projekt realizowany w okresie od: 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r. Grupa docelowa 30 osób w tym 23K/7M, w projekcie wzięło udział 10 K, zostały zrealizowane poniższe działania. Obecnie objętych wsparciem w programie działaniami jest 20 osób w tym 13K/7M.

 

Jest to projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Dla Osi priorytetowej IX Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wartość projektu ogółem: 323 047,50 wtym dofinansowanie projektu z UE: 257 977,50 PLN

Obecnie w projekcie są realizowane poniższe działania dla uczestników projektu.

Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, Doradztwo zawodowe, Poradnictwo psychologiczne i rodzinne, Trening kompetencji i umiejętności społecznych, Praca socjalna, Realizacja poradnictwa zawodowego, Realizacja pośrednictwa pracy, Realizacja szkoleń zawodowych, Kurs wspomagający komputerowy, Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirowie, realizacja projektu jest kolejnym doświadczeniem związanym z wdrażaniem programów unijnych.

Biuro projektu znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirowie.

  • a_DSC08808
  • a_DSC08933
  • a_DSC09541

Simple Image Gallery Extended


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /0/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248
Czytany 4917 razy