Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /0/components/com_k2/models/item.php on line 763
Wydrukuj tę stronę
wtorek, 30 lipiec 2019 08:09

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wójt Gminy Mirów informuje, że od 1 sierpnia do 2 września 2019 roku w  Urzędzie Gminy w Mirowie producenci rolni – rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 roku.

Urząd Gminy w Mirowie informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, producent rolny może składać do Wójta Gminy Mirów wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Limity obowiązujące w 2019 roku stanowić będą sumę:

  1. a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
  2. b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

W 2019 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł. na 1 litr oleju.

Terminy składania wniosków:

  1. a) od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 roku,
  2. b) od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /0/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248
Czytany 1789 razy
Roman Podgórski

Najnowsze od Roman Podgórski