Aktualności K2

Aktualności K2 (402)

piątek, 26 październik 2018 09:49

Nowe siłownie terenowe w Gminie Mirów

a osa rogow1W ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Mirów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w październiku 2018 roku wybudowana została siłownia zewnętrzna w miejscowości Bieszków Dolny. W skład siłowni zewnętrznej weszły 4 zestawy urządzeń, tj.: biegacz-twister-wahadło, orbitrek-wyciąg górny-pylon, wyciskanie siedząc-stepper-pylon, pajacyk-motyl-pylon.

Celem programu jest przede wszystkim udostępnienie mieszkańcom ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych, a także tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej – uprawianie sportu jako forma spędzania wolnego czasu.

Projekt grantowy współfinansowany zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji promocji PROW 2014-2020 oraz z zastosowaniem zasad określonych w księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2010. Poziom dofinansowania wyniósł 94,55 %.

Poza siłownią w Bieszkowie Dolnym dwa podobne obiekty poszerzone o elementy placu zabaw powstały w Zbijowie Dużym i Rogowie. Dotacje na ich wykonanie pozyskała Gmina Mirów w ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

int201881

Gmina Mirów otrzymała dotację w kwocie 61 600 na realizację projektu Ja w Internecie – to program finansowania bezpłatnych szkoleń, mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.

Program pozwoli na zakup 12 komputerów w celu przeprowadzenia szkoleń dla osób dorosłych. Czas realizacji projektu od 01.10.2018 r. do 15.07.2019r. Szkolenia w zakresie poszczególnych tematów rozpoczną się od 02.02.2019 do 30.06. 2019 r.

Tematy szkoleń to:

,, Rodzic w internecie”

Szkolenie „Rodzic w internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z internetu. W szkoleniu mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.), a także

z usług związanych ze zdrowiem. Szkolenie „Rodzic w internecie” umożliwi zmniejszenie bariery komunikacyjnej pomiędzy rodzicami a dziećmi, dla których rzeczywistość cyfrowa jest codziennością.

środa, 10 październik 2018 07:36

Wyjazd do Energylandii

e8n21 września 2018 r. uczniowie klas siódmych i ósmej oraz oddziałów gimnazjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirowie wzięli udział w wycieczce do Zatoru, gdzie mieści się największy park rozrywki Energylandia. Po wejściu na teren parku uczniowie mieli do swojej dyspozycji 70 różnych atrakcji w 4 strefach zabaw. Bardziej odważni przetestowali Hyperiona - czyli najwyższy i najszybszy mega coaster w Europie - oraz Speed water coaster, który jest najwyższym i najszybszym roller coasterem wodnym na świecie.

Mniej odważni mieli do dyspozycji kino 7D, teatr czy zabawy z animatorami. Bardzo ciekawe były samochodowo-motocyklowe pokazy kaskaderskie, podczas których kaskaderzy prezentowali jazdę samochodami na dwóch kołach czy wyścigi motocyklowe w globusie śmierci. Pogoda tego dnia była wyśmienita dla fanów rozrywek wodnych. Był to ostatni dzień gorącego lata i ci, którzy zabrali kostiumy kąpielowe mogli skorzystać z parku wodnego i jego atrakcji. Wszystkie atrakcje dostarczyły uczniom mnóstwa wrażeń i każdy znalazł tam dla siebie coś ciekawego. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie: Urszula Stefańska, Renata Latos, Grażyna Osobińska i Aneta Radwańska.

środa, 10 październik 2018 07:29

„POWITANIE JESIENI”

a 2„ …..W Mirowie lato było już.
W Mirowie lato było wczoraj.
Na astry żółta przyszła pora
Na jesień pełną kolorów….”

Niedzielne popołudnie upłynęło Naszym szkolnym, "Radosnym Nutkom” pod znakiem muzyki i wspaniałej zabawy. To za sprawą gminnego festynu rodzinnego „POWITANIE JESIENI”, w którym uczestniczyły. Wydarzenie zgromadziło społeczność Naszej gminy i nie tylko. Pogoda dopisała, a na przybyłych gości czekało moc atrakcji. Wspólnie z licznie przybyłymi uczestnikami festynu, „Radosne Nutki”   ze śpiewem na ustach powitały jesień. Wystąpiły z koncertem muzycznym , a razem z nimi śpiewały gminne zespoły ludowe: „Rogowianki”, „Górnianki” oraz grupa muzyczna „Alibi” i zespół „Elektiv”. Po występie odwiedziły słodką kawiarenkę, wzięły udział w loterii fantowej oraz korzystały z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Festyn był doskonałą okazją do radosnego śpiewu, wspólnej zabawy, pozwolił spędzić wspaniałe chwile wśród przyjaciół i znajomych. Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie, wspaniałe przyjęcie i niezwykle miłą atmosferę. Pozdrawiamy jesiennymi kolorami i życzymy Wam miłej jesieni.

czwartek, 04 październik 2018 05:13

Ogłoszenie

Banner 4x13

MIRÓWEK

Boisko przy szkole.

05.10.2018r., godzina 17:00

(PIĄTEK)

wtorek, 25 wrzesień 2018 10:51

Festyn

Festyn Mirówek

piątek, 21 wrzesień 2018 09:38

Program Czyste Powietrze

wtorek, 18 wrzesień 2018 10:06

Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich

20180909 141012Dnia 8 i 9 września 2018 r. mieszkańcy Gminy Mirów po raz trzeci gościli w Licheniu na Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji kobiecych z terenów wiejskich. W dwudniowym wyjeździe uczestniczyło 62 osoby: członkinie zespołów ludowych: „Niezapominajki” i „Rogowianki”, koła gospodyń wiejskich „Górnianki”, stowarzyszenia „Wrzos”, pracownicy biblioteki oraz mieszkańcy gminy na czele z wójtem p. Arturem Siwiorkiem. Pierwszego dnia, uczestniczyliśmy w Jarmarku Kulturowym w Starym Licheniu, gdzie można było podziwiać z całej Polski barwne stoiska i oglądać występy zespołów ludowych. Naszą gminę na scenie reprezentował zespołów „Rogowianki’ i stowarzyszenie „Wrzos”. Drugiego dnia (niedziela) reprezentacja Gminy Mirów wraz z darami wzięła udział w barwnym korowodzie, który wyruszył z parkingu nad jeziorem Licheńskim do Bazyliki Najświętszej Marii Panny Licheńskiej na uroczystą Mszę Świętą. Dzień zakończyła koronka do Miłosierdzia Bożego odmówiona w kaplicy Trójcy Świętej. W godzinach popołudniowych wracaliśmy do domu pełni duchowych wrażeń, które na długo pozostaną w naszej pamięci.

wtorek, 18 wrzesień 2018 05:15

Sprzęt dla OSP Rogów

Resized 20180913 175605 2474W dniu 13.09.2018r. w strażnicy OSP Rogów został przekazany sprzęt – 3 sztuki kompletnych ubrań specjalistycznych, 3 pary rękawic strażackich, 3 pary butów gumowych strażackich. W/w sprzęt zakupiono ze środków Biura Bezpieczeństwa Publicznego Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W przekazaniu sprzętu udział wzięli: druh Zbigniew Gołąbek – radny sejmiku mazowieckiego, Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek, Prezes powiatowych struktur OSP Aleksy Sasin, Prezes Gminnego OSP Marek Gołosz oraz druhowie z OSP Rogów

czwartek, 13 wrzesień 2018 06:58

Promesa na przebudowę drogi

Napisane przez

Resized 20180912 1228100 5857W dniu 12.09.2018r. Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek odebrał w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie promesę na przebudowę drogi gminnej nr 40032W Mirów – Mirów Stary na odcinku od km 0-000 do km 0-352 o długości 0,325km.

Promesa opiewa na kwotę 520.000 zł, a całość inwestycji oszacowano na kwotę ok. 650.000zł Powyższe środki zostały przyznane z podziału puli pieniężnej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wójt Artur Siwiorek przyznaną promesę odebrał z rąk w-ce ministra MSWiA Jarosława Zielińskiego oraz Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery. Termin realizacji zadania koniec 2018r.