Aktualności K2

Aktualności K2 (544)

środa, 10 lipiec 2019 11:16

Azbest - informacja

Urząd Gminy Mirów informuję, że od dnia 10 lipca 2019 roku do dnia 18 lipca 2019 r. przyjmuje wnioski na utylizację azbestu pochodzącego z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z terenu Gminy Mirów w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na terenie województwa mazowieckiego.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

piątek, 05 lipiec 2019 11:45

Informacja

Urząd Gminy w Mirowie informuje, że w dniu 08-07-2019 (poniedziałek), w godz. od 1115 do 1200 na terenie Urzędu Gminy w Mirowie będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące programu 500+ i zmian, które weszły w życie po 1 lipca 2019 roku.

piątek, 05 lipiec 2019 07:36

WARMIA I MAZURY

W ostatni weekend czerwca 62-osobowa grupa z gminy Mirów udała się na trzydniową wycieczkę na Warmię i Mazury. Pierwszego dnia wycieczki odwiedziliśmy Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce.

W miniony wtorek 2 lipca w nowobudowanej świetlicy wiejskiej w Bieszkowie Dolnym odbyło się zebranie założycielskie Koła Gospodyń Wiejskich Bieszkowianki.

poniedziałek, 01 lipiec 2019 05:13

WODOCIĄG W BIESZKOWIE GÓRNYM

W październiku 2018 roku zakończyła się inwestycja polegająca na budowie wodociągu w miejscowości Bieszków Górny w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów”

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie podzielił środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

wtorek, 25 czerwiec 2019 06:40

KOMUNIKAT

Ze względu na przedłużające się upały, obniżenie poziomu wód i deficyt wody Urząd Gminy Mirów apeluje do mieszkańców Gminy o oszczędne korzystanie z wody pobieranej z wodociągu oraz o nie podlewanie przydomowych ogródków, trawników itp. w czasie upałów. Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować przerwami w dostawie wody do celów socjalno-bytowych, szczególnie dla mieszkańców końcowych odcinków sieci wodociągowej. Prosimy mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby do czasu poprawy sytuacji meteorologicznej.

poniedziałek, 24 czerwiec 2019 10:26

Szydłowiec Biega

100 km po Górach Świętokrzyskich,po kamieniach ,skałach,potężnych podbiegach, prawie 3000 m przewyższeń,a do tego pogoda która nie rozpieszczała w dniu wczorajszym i do tego komary które chciały człowieka zjeść żywcem...to wszystko przeżył Karol Grabda z Mirowa. Mało że przeżył to jeszcze dobiegł na 3 miejscu open,potwornie zmęczony, mający za sobą 3 kryzysy na 57,70,95 km.Dobiegł do mety z czasem 13:21:44,był to 5 Ultramaraton ukończony przez Karola.Śmiałków którzy zdecydowali się pobiec ten dystans było ok 30 ,ale nie wszyscy dotarli do mety.Gratulacje dla Karola za ten wyczyn.