wtorek, 18 czerwiec 2019 06:44

Wybory Ławników na lata 2020 - 2023

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Mirów informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015 

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693)  Rada Gminy Mirów najpóźniej w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2020-2023. 

czwartek, 13 czerwiec 2019 11:07

Upał – jak się chronić?

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30ºC. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi - w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12 –13.

SKUTKI

Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.

środa, 12 czerwiec 2019 11:30

Święto dzieci w gminie Mirów

     W dniu 2 czerwca 2019 na placu przy Urzędzie gminy w Mirowie odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Pan Artur Siwiorek Wójt Gminy Mirów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Mirów Panem Wiesławem Morawiakiem życząc wszystkim zgromadzonym, szczególnie dzieciom udanej zabawy.

W trakcie trwania pikniku została także wygłoszona prelekcja na temat zdrowego stylu życia. Dzieci i młodzież uczestniczący w imprezie uzyskali wiele cennych informacji na temat dbałości o swoje zdrowie (m.in. poznali negatywny wpływ na organizm młodego człowieka zażywania środków psychoaktywnych „dopalaczy” oraz spożywania napojów alkoholowych). Po wygłoszonej prelekcji uczniowie odpowiadali na pytania związane ze zdrowiem. Dodatkowym akcentem promującym zachowania prozdrowotne była organizacja biegów dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach biegowych: kat. 1. kl. I-III PSP, kat. 2 kl. IV – VI PSP, kat 3. kl. VII – VIII PSP i III kl. PG, oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy zaprezentowany przez OSP w Rogowie.

W dniu 09.06.2019r. w gminie Mirów odbył się IV Przegląd Ludowej Pieśni Obrzędowej Regionu Radomskiego - Mirów 2019. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek oraz Przewodniczący Rady Gminy Mirów p. Wiesław Morawiak.

        W przeglądzie uczestniczyły zespoły obrzędowe z całego regionu radomskiego, prezentując podczas występów ludowe obrzędy i zwyczaje. IV Przegląd Ludowej Pieśni Obrzędowej Regionu Radomskiego –Mirów 2019 zgromadził na scenie przy Urzędzie Gminy Mirów aż 21 zespołów śpiewaczych. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać utwory związane ze zwyczajami i obrzędami dorocznymi. Na scenie zaprezentowało ok. 140 artystów. Każdy z występujących zespołów otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową.

W dniach 08-09 czerwca wójt Gminy Mirów pan Artur Siwiorek gościł czterdziestopięcioosobowa grupę z rejonu warmińsko-mazurskiego. Celem wizyty było zaprezentowanie naszego regionu, tradycji, wymiana doświadczeń i integracja środowiska.

Już w dzień przyjazdu, wybrali się na zwiedzanie Szydłowca. Opiekunami grupy były panie Beata Seweryn i Anna Erbel z GBP w Mirowie. Przewodnikiem po zabytkach Szydłowca był pan Kamil Szpunar, który przybliżył historię miasta. Grupa zwiedziła Muzeum Instrumentów Ludowych, Ratusz z tarasem widokowym i Kościół św. Zygmunta. Wieczorem uczestnicy wycieczki bawili się przy ognisku w Zbijowie Dużym, gdzie gościło ich Koło Gospodyń Wiejskich, a rytm nadawał zespół Fair-Play.

Wyniki niedzielnej imprezy potwierdziły niezwykle wysoki poziom sportowy startujących zawodników. W biegu na 5 km zwyciężył Kamil Walczyk (17:04) , drugi był Patryk Kaliński  (17:15) a trzeci Michał Kolaszt (17:26). Wśród kobiet na tym dystansie najszybsza była Karolina Waśniewska (18:59), druga Małgorzata Czarnota (19:28) a trzecia Beata Morawska (24:41). W biegu na 2 km w klasyfikacji mężczyzn zwyciężył Szymon Szymański (7:03), drugie miejsce zajął Kacper Stopa (7:59) a trzecie Olgierd Makowski (8:09). W klasyfikacji kobiet zwyciężyła Aleksandra Niziołek (8:10) druga dobiegła Amelia Karolak (8:27) a trzecia Marcjanna Rola (8:35). W sumie w imprezie brało udział 111 zawodników, w tym 14 na dystansie 2 km, co jak na pierwszą edycję jest bardzo dobrym wynikiem. Wśród reprezentacji dominowały trzy kluby: Zabiegany Skaryszew, Biegiem Radom oraz Zalesice Team. Biegła też trzyosobowa reprezentacja Iłża Pędzi. Imprezę poprowadził wielokrotny maratończyk a jednocześnie Prezes Klubu Biegiem Radom – Tadeusz Kraska. Imprezę otworzyli przedstawiciele samorządu: Wójt Gminy Mirów, Artur Siwiorek oraz Przewodniczący Rady Gminy Mirów Wiesław Morawiak.

Serdeczne podziękowania dla tych, którzy włączyli się w organizację tego wydarzenia. W szczególności należą się podziękowania Karolowi Grabdzie za pomysł i koordynowanie imprezy, ale także jednostkom OSP z Rogowa, Mirowa Starego, Bieszkowa Górnego, nauczycielom oraz uczniom PSP Zbijów Mały, Mirów, oraz Bieszków Dolny, Zespołowi ludowemu ze Zbijowa Dużego, Komendzie Powiatowej Policji w Szydłowcu, Komendzie PSP w Szydłowcu, SPZOZ w Mirowie, pracownikom Urzędu Gminy Mirów i oczywiście samorządowi Gminy Mirów za sfinansowanie imprezy. Do zobaczenia podczas kolejnej imprezy !.

Foto: Mateusz Kaluga – Echo Dnia

piątek, 31 maj 2019 10:12

Informacja

Informujemy, iż w związku z organizacją I Biegu o Puchar Wójta Gminy Mirów mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na trasie od skrzyżowania Mirów - Zbijów oraz w okolicy placu cmentarnego.  Prosimy o zachowanie ostrożności.

Festiwal Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej w Lipsku- Powiśle 2019r. W niedzielę, 19 maja na Rynku w Lipsku odbyła się 25 edycja dorocznego Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej - Powiśle 2019. Organizatorem tego niezwykłego i niepowtarzalnego przedsięwzięcia było Lipskie Centrum Kultury. Cały rynek śpiewał, grał i tańczył. Festiwal i wspaniałe prezentacje jego uczestników od wielu lat służą popularyzacji folkloru Powiśla, zwyczajów i obrzędów .Przyczyniają się do ocalenia od zapomnienia dorobku nieprofesjonalnych twórców ludowych i służą popularyzowaniu ich twórczości w lokalnym środowisku. Podczas przesłuchań mieliśmy okazję wysłuchać pięknych utworów ludowych w wykonaniu dzieci, młodzieży i dorosłych. Prezentacje uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięco- młodzieżowej i wykonawców dorosłych oraz czterech kategoriach prezentacji: śpiewacy ludowi, zespoły śpiewacze, instrumentaliści i kapele ludowe oceniało profesjonalne Jury. Zasiedli w nim regionaliści i znawcy kultury Powiśla: Adolf Krzemiński – przewodniczący, Grażyna Wieczerzyńska i Marian Popis .Przed licznie przybyłymi gośćmi oraz Jury zaprezentowali się uczestnicy z województw: mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego, którzy z wielką starannością kultywują bogate tradycje ludowe regionu Powiśla .Ich występy ,we wszystkich kategoriach pełne były pasji, energii. autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego. Wśród nich był Dziecięco- Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Radosne Nutki’”, który znalazł się gronie wyróżnionych zespołów śpiewaczych . Otrzymał pamiątkowe dyplomy i nagrodę rzeczową. Wyróżnienie i nagrodę rzeczową otrzymała również jedna z „Nutek” -Karolina Zawisza, która wystąpiła dodatkowo w kategorii śpiewacy ludowi . Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury wyraziła podziw i uznanie dla dziecięcych wykonań oraz podziękowała starszym artystom za przekazywanie tradycji młodym pokoleniom. Tegoroczną imprezę uświetnił koncert profesjonalnej kapeli ludowej „Widelanie” .Po koncercie nastąpiło ogłoszenie wyników, przedstawienie wyróżnionych w festiwalu solistów i zespołów oraz wręczenie im nagród i dyplomów.
Dziękujemy Lipskiemu Centrum Kultury, dyrektor Izabeli Rondudzie, za wspaniałą atmosferę, życzliwość i możliwość uczestniczenia w festiwalu. Mając świadomość, że w dzisiejszym świecie nastawionym na konsumpcję
i komercję łatwo umknąć mogą wartości przekazane nam przez naszych przodków „Radosne Nutki” planują wziąć udział w kolejnych tego typu przedsięwzięciach. Serdeczne i życzliwe przyjęcie naszego występu przez lipską publiczność pozostawi miłe wspomnienia w naszej pamięci .Dostrzegamy piękno z folkloru naszego regionu i będziemy się starali czynnie uczestniczyć w kultywowaniu rodzimej tradycji ludowej.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /0/components/com_k2/templates/default/user.php on line 260