1. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - materiał w języku polskim i ukraińskim
2. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - grafika informacyjna
3. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - materiał w języku polskim
4. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - materiał w języku ukraińskim
5. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - materiał w języku polskim i ukraińskim - plik pdf
6. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - materiał w języku ukraińskim - plik pdf

  1. Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy - materiał w języku polskim - plik pdf
  2. Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy - informacja w języku ukraińskim cz. I
  3. Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy - informacja w języku ukraińskim cz.II
  4. Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy - materiał w języku ukraińskim - plik pdf
  5. Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy - informacja w języku polskim i ukraińskim cz. II
  6. Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy - informacja w języku polskim cz. II
  7. Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy - informacja w języku polskim i ukraińskim cz. I
  8. Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy - informacja w języku polskim cz.I

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy - grafika informacyjna

Zielona Karta PL

Zielona karta UA

 Jak rozmawiać