Od 17 maja 2016 roku na terenie naszej Gminy działają cztery świetlice wiejskie, w których dzieci mogą mile spędzić wolny czas.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z działalności świetlic w Bieszkowie Górnym i Rogowie.