Aktualności z życia gminy

Kategoria: Aktualności

Wyjazd do Karpacza

Po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie zabrała mieszkańców Gminy Mirów w góry, tym razem były to góry Karkonoskie.

Kategoria: Aktualności

Turniej Zapaśniczy

W dniu 08 czerwca 2024 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mirowie odbył się Turniej Zapaśniczy, w ramach Mistrzostw Mazowsza Szkół Podstawowych...

Kategoria: Aktualności

OGNISKO INTEGRACYJNE ,,AKTYWNY SENIOR’’

Niezwykłe ognisko integracyjne dla Seniorów z Gminy Mirów odbyło się 10.05.2024 r. przy Świetlicy w Zbijowie Dużym. Rozśpiewani Seniorzy spędzili...

Kategoria: Aktualności

Ostatnia sesja Rady Gminy tej kadencji

4 kwietnia w gminie Mirów odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy tej kadencji. Wójt Gminy Artur Siwiorek oraz Przewodniczący Rady Gminy Wiesław...

Aktualne wydarzenia z Gminy Mirów

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, wyznaczający główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Opracowanie dokumentu przyczyni się do osiągnięcia celów w zakresie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, a także do dynamicznego, ale zrównoważonego rozwoju.

W związku z Zarządzeniem Nr 43/2024 Wójta Gminy Mirów z dnia 11 lipca 2024r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Mirowie w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, informujemy że w dniu 11.07 - 12.072024. Urząd będzie czynny do godziny 13:00. W dniu 12.07.2024 kasa Urzędu będzie czynna do godziny 12:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Urząd Gminy w Mirowie informuje mieszkańców, iż w związku z przedłużającym się brakiem opadów oraz znacznym spadkiem wód gruntowych i dużym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, apeluje o niewykorzystywanie przez odbiorców, wody do innych potrzeb niż socjalno – bytowe w celu uniknięcia przerw w dostawie wody na terenie gminy Mirów.

Dlatego prosi się o niepobieranie wody z sieci wodociągowej do podlewania trawy, mycia samochodów, napełniania basenów oraz innych czynności nie związanych z potrzebami socjalno - bytowymi.

Wszystkich odbiorców sieci wodociągowej prosimy o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą pitną, a także o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności i uciążliwości.

Zobacz więcej z: Aktualności