Odbiór padłych zwierząt gospodarskich i bezdomnych :

Przedsiębiorstwo ‘JASTA” Sp. z o.o. Zakład
Utylizacji Padłych Zwierząt, Danielów 5, 97-360 Kamieńsk.

Telefon kontaktowy:
Radom
48-364-21-79
695 588 946