W Gąsawach Rządowych Niwach odbył się I Regionalny Przegląd Kapel Weselno Ludowych im. Mariana Zdziecha. Na scenie pojawiło się blisko 15 zespołów a muzyka ludowa rozbrzmiewała do późnych godzin wieczornych. Głównym pomysłodawcą i sponsorem imprezy był lokalny muzyk  i działacz społeczny Marek Kaluga.

Mieszkańcy sołectwa Bieszków Dolny już mogą grać w piłkę plażową. Przy świetlicy wiejskiej powstało okazałe boisko. Inwestycja została sfinansowana z Funduszu Sołeckiego na 2022 rok. Na zlecenie Urzędu Gminy Mirów Prace zostały wykonane przez Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym. Jest to kolejny etap zagospodarowania placu wokół świetlicy. Wcześniej powstała tam altana rekreacyjna, plac zabaw oraz siłownia napowietrzna. Teren posiada także monitoring.

Marzanna Błach przez kolejną kadencję będzie  pełnić funkcje Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zbijowie Małym, 7 lipca 2022 r. odbył się konkurs na to stanowisko. Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydatki a kandydatura została zatwierdzona przez Wójta Gminy Mirów. Zgodnie z ustawą dyrektorów placówek oświatowych wybiera się w drodze konkursu, a kadencja trwa pięć lat.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 01 sierpnia do 15 sierpnia 2022 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Mirów.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/788064/gmina-mirow-mieszkancy.html


Zachęcamy do udziału w badaniu.

W 78  rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego  w dniu  1 sierpnia  2022 r. o godz. 17.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe. Wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy ciągły, trwający przez 1 minutę. Tego dnia wspólnie oddamy cześć bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy walczyli o wyzwolenie stolicy i przywrócenie niepodległego państwa polskiego.  Włączenie urządzeń alarmowych będzie spełniało również cel ćwiczebny, stanowiący sprawdzian działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach.

Mirowskie Koła Gospodyń Wiejskich na podium Bitwy Regionów.
 
W niedzielę 3 lipca nad zalewem w Jastrzębiu obyła się konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich pond nazwą Bitwa Regionów. Wspaniale zaprezentowały się KGW z terenu gminy Mirów do których należały dwa najwyższe miejsca na podium.

Informujemy, że w dniu 19.07 (wtorek) w godzinach 8:00 - 15:00 odcinek remontowanej drogi Rogów - Bieszków Górny, będzie nieprzejezdny z uwagi na końcowe asfaltowanie nawierzchni.