Urząd Gminy Mirów zawiadamia mieszkańców miejscowości Bieszków Dolny, Bieszków Górny, Rogów, Mirówek, Mirów Nowy, Mirów Stary oraz Osiny Majorat, że dnia 29 lutego 2024r (czwartek) od godziny 8:00 do godziny 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody, która jest związana z pracami prowadzonymi na terenie hydroforni w Mirówku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Urząd Gminy Mirów zawiadamia mieszkańców miejscowości Bieszków Dolny, Bieszków Górny, Rogów od numeru 123 do 180,  że dnia 22 lutego 2024r. (czwartek) od godz. 8.00 do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody, która jest związana z prowadzoną inwestycją polegającą na budowie chodnika w miejscowości Rogów Komorniki. W celu prawidłowego przeprowadzenia prac konieczna jest wymiana hydrantów z naziemnych na podziemne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu informuje, iż realizuje projekt pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie szydłowieckim (I)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r.

Wójt Gminy Mirów zaprasza mieszkańców Gminy na spotkanie informacyjne poświęcone wariantom przebiegu linii kolejowej nr 84 Radom - Iłża - Kunów, które zostały wybrane podczas preselekcji w ramach I etapu rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ-R) STEŚ-R.

Radosne Nutki wspaniale zaprezentowały się podczas eliminacji konkursowych  II Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „OPOCZYŃSKIE KOLĘDOWANIE 2024”, które odbyły się  we wtorek, 23.01.2024r. w Miejskim Domu Kultury w Opocznie.  Zajęły wysokie miejsca na podium w kilku kategoriach.

Główny Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi statystyczne badania ankietowe.

Systematycznie prowadzone badania ankietowe są ważnym źródłem informacji o sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych. Uzyskane dane służą do opracowywania zbiorczych zestawień, opracowań i analiz, które wykorzystywane są w procesie podejmowania strategicznych decyzji, obejmujących różne aspekty naszego życia, jak: praca, edukacja czy opieka zdrowotna.

Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie!
Z okazji Waszego Święta życzymy Drogim Babciom i Szanownym Dziadkom
dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha, spokoju i radości w gronie kochającej rodziny
i najbliższych. Niech uśmiech wnucząt daje Wam siłę i wytrwałość na każdy dzień,
a zdobyte doświadczenia i życiowa mądrość służą tym, którzy stawiają pierwsze kroki
na drodze życia.

Wójt Gminy Mirów - Artur Siwiorek

Przewodniczący Rady Gminy Mirów - Wiesław Morawiak

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.01.2024 (piątek) Urząd Gminy Mirów będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Mirów - Artur Siwiorek