Zakończył się doroczny Plebiscyt „Zygmunty” organizowany przez portal Nasz Szydłowiec. Wybierano najbardziej aktywnych działaczy naszego powiatu w kilku kategoriach m.in. Człowiek Roku, Osobistość Roku, Człowiek Kultury, Sportowiec Roku, Talent Roku i Wydarzenie Roku. Na kandydatów można było głosować drogą mailową oraz poprzez platformę Facebook. Wśród nagrodzonych znalazła się liczna grupa mieszkańców Gminy Mirów.

Urząd Gminy Mirów informuje, iż Kasa Urzędu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 12:00. Wpłat będzie można dokonywać w Punkcie Informacyjnym zlokalizowanym na parterze Urzędu (sala konferencyjna).

Poznaliśmy laureatów  Plebiscytu  „Zygmunty 2020” zorganizowanego przez portal „Nasz Szydłowiec”. Podobnie jak w ubiegłym roku,szkolny Zespół  Folklorystyczny „Radosne Nutki” został nominowany  i nagrodzony w kategorii „Człowiek Kultury”, zdobywając zaszczytne, II miejsce.

Już niebawem w centralnym punkcie Gminy Mirów pojawi się specjalne metalowe serce przeznaczone do zbiórki nakrętek. Jest to wspólna inicjatywa Wójta Gminy Mirów – Artura Siwiorka oraz Ilony Kępy – przedstawicielki lokalnej akcji Widzialna Ręka.

                Zebrane w ten sposób nakrętki posłużą do wspierania akcji charytatywnych prowadzonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Zakup pojemnika został sfinansowany przez samorząd Gminy Mirów.  W najbliższych dniach zostanie on zainstalowany na placu przed Urzędem Gminy Mirów.

W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw mieszkańcom podjęliśmy działania polegające  na modernizacji systemu telekomunikacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mirowie. Dzięki wprowadzonym zmianom kontakt z pracownikami przychodni będzie łatwiejszy,  a czas oczekiwania na połączenie krótszy.

Zapraszamy Państwa do kontaktu pod nowym numerem telefonu: 48 306 79 00

Zakończyły się prace budowlane przy budowie przeprawy przez Iłżankę w miejscowości Mirów Stary, 29 stycznia dokonano odbioru końcowego. Inwestycja została zainicjowana przez mieszkańców sołectwa, którzy wskazali ją jako jedną z priorytetów wśród działań zapisanych w Funduszu Sołeckim na 2020 r. Właśnie z tych środków sfinansowano opracowanie dokumentacji budowlanej oraz część prac terenowych, reszta środków pochodziła z budżetu Gminy Mirów  w ramach działań inwestycyjnych. Dzięki realizacji zadania rolnicy będą mogli swobodnie dojeżdżać do pól uprawnych, co do tej pory bywało utrudnione a chwilami wręcz niemożliwe. Inwestycja została wykonana przez firmę GROCHBUD II ze Starachowic. Łączna wartość inwestycji to blisko 50 tys. zł.

Dnia 29-01-2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Wójt Gminy Mirów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Urząd Gminy Mirów, jak co roku, zaprasza właścicieli (zarządców) nieruchomości położonych na terenie gminy Mirów do składania wniosków o bezpłatny odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z terenu Gminy Mirów, w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.