Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Mirów, jednostek podległych, Radnym Rady Gminy Mirów oraz Sołtysom składamy najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy Państwu, aby praca na rzecz naszej lokalnej społeczności przynosiła Wam wiele satysfakcji i spełnienia, a jej efekty służyły kolejnym pokoleniom.

Z najlepszymi życzeniami

Artur Siwiorek Wójt Gminy Mirów

Wiesław Morawiak – Przewodniczący Rady Gminy Mirów