W ramach tego wydarzenia Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie wraz z Filią Biblioteczną w Zbijowie Małym przeprowadziły szereg działań.

Jednym z nich była wizyta we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy. W  placówkach została wyświetlona prezentacja multimedialna pt. „Życie i twórczość Marii Konopnickiej”. Po prezentacji przeprowadzony został quiz dotyczący pisarki. Dzieci aktywnie uczestniczyły w quizie, wykazały się  umiejętnością słuchania i przyswajania wiedzy, ponieważ  z pytaniami konkursowymi poradziły sobie wyśmienicie. Uczestnicy naszego quizu otrzymali słodkie nagrody. Zarówno Panie jak i dzieci przyjęły nas z ogromną serdecznością.

Przeprowadzane były lekcje biblioteczne, na których uczniowie zapoznawali się  z księgozbiorem biblioteki, programem bibliotecznym MATEUSZ oraz katalogami bibliotecznymi.

Przyjmowane były wycieczki szkolne, gdzie przybliżana była historia bibliotek jak i podziwiana wystawka pt. „Życie i twórczości Marii Konopnickiej”. Wystawka została zorganizowana w związku z ogłoszeniem przez Sejm roku 2022 Rokiem Marii Konopnickiej.

Przeprowadzane były zajęcia manualne, na których uczniowie wykonywali kwiaty z bibuły oraz bransoletki dla swoich mam, w związku ze zbliżającym się dniem matki.

Najmłodsze dzieci uczestniczyły w spotkaniach, na których bibliotekarki czytały wybrane bajki i opowiadania np. ,,Jak to ze lnem było”, przeprowadzane były pogadanki na temat bezpiecznego spędzania czasu w domu i opieki nad zwierzętami. Atrakcją w/w spotkań były żywe króliczki, które przyniosła jedna z bibliotekarek. Spotkanie ze zwierzątkami sprawiły dzieciom ogromną radość.

Wszystkie powyższe działania przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze., a uczestnicy spotkań otrzymali  tzw. ,,słodkie co nieco”.