Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą z 11 maja 2021 r. przyznał Gminie Mirów dotację w wysokości 110 tys. zł. na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zbijów Duży”. Resztę kosztów inwestycji pokryje samorząd gminny. Prace mają być wykonane w tym roku.