Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie  w 2023 r. otrzymała dofinansowanie  w kwocie 4 000 zł. na zakup nowości wydawniczych.

Dofinansowanie zostało przyznane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2015, Priorytet 1,   Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Dzięki dofinansowaniu, oferta gminnej biblioteki i filii poszerzona została  o atrakcyjne nowości wydawnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zapraszamy po nowości do naszych bibliotek.

loga biblioteki