Szanowni Sołtysi Sołectw Gminy Mirów,

z okazji Dnia Sołtysa składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, pomyślności, dużo optymizmu oraz nieustającej determinacji. Jednocześnie pragniemy podziękować za Państwa trud i zaangażowanie w wypełnianie codziennych obowiązków, które przekładają się na rozwój sołectwa i realizację potrzeb jego mieszkańców. Jesteście Państwo Gospodarzami swoich Małych Ojczyzn oraz fundamentem samorządności. Niech satysfakcja z pełnionej funkcji opiekuna i gospodarza wsi towarzyszy Państwu w codziennej pracy i działalności.
A kolejne lata niech obfitują w liczne sukcesy oraz będą szczęśliwe zarówno pod względem osobistym, jak i zawodowym.

Wójt Gminy Mirów – Artur Siwiorek

Przewodniczący Rady Gminy Mirów – Wiesław Morawiak