W sobotę 17 czerwca w Zbijowie Dużym odbył się Festyn Rodziny. Piękna pogoda oraz masa atrakcji zachęciły mieszkańców sołectwa do udziału w imprezie.

W pierwszej części programu odbyły się występy dzieci z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zbijowie Małym. Młodzi artyści przedstawili bogaty program artystyczny przygotowany pod okiem nauczycieli. Dalsza cześć festynu odbywała się już na placu przed świetlicą. Potrawy z grilla, dmuchane zjeżdżalnie, wata cukrowa to tylko część z przygotowanych atrakcji. Niewątpliwie dużą frajdę uczestnikom sprawiły różnorodne gry i zabawy, w których rywalizowały całe rodziny. Zabawa trwała do godzin wieczornych.

Serdeczne podziękowania należą się mieszkańcom Zbijowa Dużego za tak liczny udział  w imprezie a także wszystkim, którzy zaangażowali się w jej organizację. Szczególne podziękowania należą się Radzie Sołeckiej, Kołu Gospodyń Wiejskich, nauczycielom z ZSP ze Zbijowa Małego, pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej oraz radnym Rady Gminy Mirów.