Powstanie Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym stało się faktem, od 1 września placówka rozpoczyna swoją działalność. Dzięki podjęciu wyzwania Gmina Mirów niewątpliwie dołączy do grona liderów ekonomii społecznej ponieważ CIS w Zbijowie będzie pierwszą tego typu inicjatywą  w subregionie radomskim.

Centrum Integracji Społecznej powstaje, aby umożliwić osobom wykluczonym powrócenie do aktywności zawodowej. Jest to kolejny krok samorządu Gminy Mirów w kierunku walki   z bezrobociem, które nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Docelowo zakład będzie aktywizował co najmniej ośmiu uczestników, którzy będą kształceni w zakresie robót budowlanych, pielęgnacji terenów zielonych czy opieki środowiskowej. Podczas stażu uczestnicy oprócz przyuczenia do zawodu będą mogli korzystać z fachowej porady doradców zawodowych, w tym także z zakresu tworzenia własnej działalności gospodarczej.

Na utworzenie Centrum Integracji Społecznej Gmina Mirów otrzymała dotację z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,  wysokość otrzymanych środków to ponad 1,2 mln zł. Pieniądze zostaną wykorzystane na przygotowanie siedziby centrum, która docelowo ma się znajdować w miejscowości Zbijów Mały. Na ten cel został zaadoptowany budynek niedokończonej świetlicy wiejskiej. Przewidziano przede wszystkim prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia budynku. Ponadto Gmina jest w trakcie rozstrzygania postępowania przetargowego na zakup zestawu komunalnego, w tym ciągnika rolniczego z zestawem maszyn do utrzymywania czystości dróg oraz zieleni. Ponadto zakupiono już minikoparkę gąsiennicową oraz samochód towarowo osobowy.

Jeszcze w sierpniu rozpocznie się nabór uczestników projektu.