Już 17 lipca odbędzie się otwarcie ofert w przetargu na modernizację części gminnej sieci wodociągowej. W pierwszej kolejności inwestycja będzie realizowana na terenie ujęcia wody w Mirówku, które zasila m.in. Mirów Nowy, Mirów Stary, Mirówek, Bieszków Dolny oraz Górny.
Kolejność prac nie jest przypadkowa dlatego, że właśnie w tej części gminy często dochodzi do niedoborów wody.
W ramach projektu zaplanowano budowę dwóch zbiorników retencyjnych, zbiornika odparowującego, a także remont budynku wraz z wyposażeniem w nowoczesną sieć instalacyjną.
Przyjęte w projekcie technologie zapewnią ciągłość dostaw wody przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.
Planowany koszt realizacji inwestycji to około 1,7 mln zł. Gmina Mirów otrzymała na ten cel środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach współfinansowania zadań ważnych dla województwa mazowieckiego.