Urząd Gminy Mirów zawiadamia mieszkańców miejscowości Bieszków  Dolny, Bieszków Górny, Rogów, Mirów Stary, Mirów Nowy, Osiny Majorat, Mirówek,  że dnia 10 grudnia 2021r. (piątek) od godz. 10.00 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prowadzenia prac na sieci wodociągowej.