W związku ze zbliżającym się terminem odbioru odpadów budowlanych, Gmina Mirów zwraca się z prośbą o wystawienie ww. odpadów w sposób umożliwiający załadunek ręczny przez Firmę INTERBUD sp. zo.o.