Urząd Gminy Mirów informuje, iż nastąpiła zmiana daty odbioru odpadów gabarytowych i elektroodpadów, nowy termin odbioru ww. odpadów to:

  • 07.06.2021r. - I Rejon (Mirów Nowy, Mirów, Mirów Stary, Zbijów Duży, Zbijów Mały)
  • 08.06.2021r. – II Rejon (Bieszków Górny, Bieszków Dolny, Rogów, Mirówek)