Na 2020 rok samorząd zaplanował kilkanaście istotnych inwestycji. Część z nich już jest w fazie realizacji, niebawem będą ogłaszane kolejne przetargi. W tym roku do budżetu Gminy Mirów trafi znaczna ilość środków zewnętrznych, co znacznie zwiększy zakres planowanych prac.

Na pewno w tym roku zrealizowany będzie remont drogi gminnej Mirów Stary „Kopalnia”. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kwota dotacji 45 tys. zł. Ponadto  Gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie projektu przebudowy drogi gminnej Rogów – Bieszków Górny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Jeżeli nasz wniosek zostanie pozytywnie oceniony, można się spodziewać również tej inwestycji.

 

                W fazie oceny jest także wniosek na dofinansowanie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym, Gmina złożyła aplikację do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej  w Warszawie. Wnioskowana kwota dofinansowania 1,2 mln zł. Jeżeli postępowanie rozstrzygnie się na korzyść gminy, zakład ruszy w od  1 października br. Planuje się, że w ramach dotacji zostanie przeprowadzona adaptacja budynku, zakupiony sprzęt komunalny, minikoparka oraz samochód dostawczy. Docelowo w zakładzie ma być zatrudnione 8 osób wykluczonych zawodowo. Warto wspomnieć, ze będzie to jedyna tego typu placówka w powiecie szydłowieckim i jedna               z niewielu na terenie województwa.

                Obecnie trwają prace budowlano adaptacyjne przy budynku Gminnego Żłobka. Wykonawca kończy elewację zewnętrzną, za chwilę rozpoczną się roboty wykończeniowe. Już od września placówce pojawią się pierwsi uczestnicy. Gmina otrzymała na ten cel dotacje z dwóch źródeł: rządowego programu Maluch plus (530 tyś zł.) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego (0,8 mln zł.)

                W tym roku zostaną zrealizowane dwa odcinki wodociągów gminnych. Woda zostanie doprowadzona do nowopowstałych budynków przy ul. Pocztowej oraz do Leśniczówki w Zbijowie Dużym. Prace rozpoczną się lada moment. Gmina realizuje inwestycje z własnych środków. Obecnie realizowana jest również modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej              w Mirowie Starym.

                Trwa II etap budowy oczyszczalni przyzagrodowych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Mirów. Inwestycja rozpoczęła się jesienią 2019 roku i zamontowano wtedy niewiele ponad połowę z 40 urządzeń. W tym roku pozostała część mieszkań zostanie wyposażona w te nowoczesne urządzenia. Warto wspomnieć, iż projekt realizowany jest przy udziale dofinansowania unijnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

                Jednym z największych projektów zaplanowanych na ten rok będzie wymiana kotłów centralnego ogrzewania w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz montaż pomp ciepła. Na początku czerwca Gmina podpisała umowę na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na kwotę ponad 1,1 mln zł. Docelowo         z dotacji skorzysta 57 rodzin z terenu gminy.

Podobnie jak w latach poprzednich, w tym roku także będą realizowane zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. Rada Gminy Mirów wyodrębniła na ten cel 256.520,00 zł. Część zadań już jest realizowana.