Gmina Mirów obecnie jest w trakcie realizacji zadania pod nazwą:

Modernizacja kotłowni oraz instalacji CO w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirów.

Inwestycja obejmuje dostawę i montaż pomp ciepła w układach kaskadowych, w kompaktowej wersji monoblokowej, w kotłowniach budynków użyteczności publicznej:
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II oraz w budynku Urzędu Gminy.

Urządzenia zaprojektowano na zewnątrz budynków z wprowadzeniem instalacji wewnątrz, nawiązując się do istniejącej instalacji co i cwu. Towarzyszące prace budowlane polegają na dostosowaniu pomieszczeń kotłowni i odświeżeniu ścian i posadzek. Zostaną wymienione okna w skrzydle prawym szkoły podstawowej oraz zwiększy się moc instalacji fotowoltaicznej. Prace prowadzi firma Bomar 2 Tomasz Gajewski.

Inwestycja modernizacji kotłowni i instalacji co w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirów pozwoli podnieść efektywność energetyczną budynków i zmniejszy rachunki za ogrzewanie. Nowoczesne kotłownie są bardziej efektywne, co oznacza mniejsze zużycie paliw i niższe koszty eksploatacji. Komfort użytkowania i bezpieczeństwo nowej instalacji również zasługuje na uwagę. Dodatkowym atutem inwestycji jest zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, co przekłada się na dbałość o środowisko w naszej Gminie.

Wartość przedsięwzięcia w kwocie 1.705.300,00 złotych, w tym dofinansowanie w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a pozostała część pochodzi z budżetu Gminy Mirów.

logaaaa