Urząd Gminy Mirów, jak co roku, zaprasza właścicieli (zarządców) nieruchomości położonych na terenie gminy Mirów do składania wniosków o bezpłatny odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z terenu Gminy Mirów, w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mirowie.

Druki wniosku są dostępne do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Mirów, Mirów Stary 27, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mirów pod adresem https://mirow.pl/pliki-do-pobrania/category/6-budownictwo-sprawy-gospodarcze
Wszelkie informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Mirów – pokój nr 17 – tel. 48 628 38 89 w. 25.
Uwaga: zadanie będzie realizowane tylko w przypadku uzyskania tegorocznej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie"