W sobotę, 9 października w Świetlicy Wiejskiej w Zbijowie Małym odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich oraz Radę Sołecką na czele z sołtys Barbarą Pajek a także Radnego Rady Gminy Mirów Jacka Kiełbasę. W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy Zbijowa a także delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Mirów, sołectw, przedstawiciele samorządu oraz jednostek podległych. Smakowite potrawy regionalne, uczestnicy  w tradycyjnych strojach ludowych, zabawy i muzyka na żywo w wykonaniu zespołu Kongres to tylko część atrakcji jakie przygotowali organizatorzy.

                Inauguracji Festynu dokonała Sołtys sołectwa Zbijów Mały – Barbara Pajek, która powitała zebranych gości. Po oficjalnym otwarciu na scenie pojawiły się zespoły lokalnych KGW, które zaprezentowały program artystyczny oparty o tradycyjną muzykę ludową. Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się biesiada ludowa przy dźwiękach wspomnianego wcześniej zespołu Kongres. Parkiet zapełnił się uczestnikami imprezy, którzy bawili się do późnych godzin wieczornych.

                W związku z tym, że zbliża się termin oficjalnego oddania do użytku świetlicy wiejskiej niezwykle wymownego gestu dokonał Wójt Gminy – Artur Siwiorek, który na ręce sołtys Barbary Pajek przekazał krzyż przywieziony z Jasnej Góry, który docelowo ma zawisnąć w budynku świetlicowym.

                W gronie zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele lokalnych samorządów oraz instytucji. Powiat szydłowiecki reprezentowali radni powiatowi na czele z Wicestarostą– Anita Gołosz. Wśród przedstawicieli  gminnego samorządu obecni byli:  Przewodniczący Rady Gminy Mirów Wiesław Morawiak oraz Wójt Artur Siwiorek.