Od poniedziałku 10 stycznia Urząd Gminy Mirów rozpocznie przyjmowanie wniosków o świadczenie w ramach Dodatku Osłonowego. Wnioski będzie można składać w Punkcie Konsultacyjnym w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Mirów. Wniosek wraz z instrukcją można pobrać w siedzibie Urzędu lub ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Więcej informacji na temat Dodatku Osłonowego znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy