4 kwietnia w gminie Mirów odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy tej kadencji. Wójt Gminy Artur Siwiorek oraz Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Morawiak podziękowali wszystkim radnym za kilkuletnią, owocną współpracę i zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności.