Dnia 08 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Banawentury Stachury w Zbijowie Małym odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Mirów Pan Artur Siwiorek, dyrekcja szkoły, oraz rodzice uczniów klasy pierwszej.
Wszystkich zebranych powitała Pani dyrektor Marzanna Błach.
Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg zagadek. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.
Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała Pani dyrektor Marzanna Błach. Dowodem były dyplomy pasowania na ucznia wręczone przez wychowawcę klasy Panią Karolinę Nowak.
Najmłodsi otrzymali od Pana wójta wspaniałe pomoce dydaktyczne, od Pani dyrektor legitymacje szkolne oraz ozdobne medale od rodziców.
Przy okazji tego wspaniałego wydarzenia Pan wójt Artur Siwiorek wręczył nagrody zdobyte przez uczniów w konkursie plastycznym „Pocztówka: Pozdrowienia znad Iłżanki”, którego organizatorem był Zarząd Związku Gmin nad Iłżanką.
Nominowani w konkursie zostali: Kacper Miernik, Natalia Kłosowska, Bartłomiej Cis, Antoni Sułek oraz Antoni Kutera.