Zakończyły się prace budowlane przy budowie przeprawy przez Iłżankę w miejscowości Mirów Stary, 29 stycznia dokonano odbioru końcowego. Inwestycja została zainicjowana przez mieszkańców sołectwa, którzy wskazali ją jako jedną z priorytetów wśród działań zapisanych w Funduszu Sołeckim na 2020 r. Właśnie z tych środków sfinansowano opracowanie dokumentacji budowlanej oraz część prac terenowych, reszta środków pochodziła z budżetu Gminy Mirów  w ramach działań inwestycyjnych. Dzięki realizacji zadania rolnicy będą mogli swobodnie dojeżdżać do pól uprawnych, co do tej pory bywało utrudnione a chwilami wręcz niemożliwe. Inwestycja została wykonana przez firmę GROCHBUD II ze Starachowic. Łączna wartość inwestycji to blisko 50 tys. zł.