Grupa 58 seniorów z gminy Mirów wzięła udział w wyjeździ integracyjnym w góry. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu pn. „W naszej gminie senior nie zginie”. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pt. „Mazowsze dla Seniorów 2023”.
Organizatorzy przygotowali różnorodny program wycieczki, w którym każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie. W pierwszym dniu uczestnicy zwiedzali Cieszyn oraz Szczyrk. Niewątpliwą atrakcją była wycieczka panoramiczna kolejką gondolową a na koniec odbyła się impreza integracyjna. Drugi dzień seniorzy spędzili na zwiedzaniu Wisły zakończonym wspólnym biesiadowaniem przy dźwiękach muzyki góralskiej. W trzecim ostatnim dniu zaplanowano zwiedzanie Sanktuarium w Łagiewnikach oraz starego miasta w Krakowie.
W przedsięwzięciu oprócz seniorów uczestniczyli również przedstawiciele samorządu: Artur Siwiorek – Wójt Gminy Mirów oraz Anita Dygas – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym.
Gmina Mirów w ostatnich latach organizuje wiele inicjatyw związanych z aktywizacją środowisk senioralnych. Opisywana wycieczka jest dobrym przykładem wykorzystania środków zewnętrznych dzięki którym właśnie ta grupa społeczna może cieszyć się życiem i uczestniczyć w ciekawych inicjatywach.
 
#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnoscmazowiecka