Dnia 22 października 2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieszkowie Dolnym odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Tego dnia dzieci z klasy pierwszej pod opieką pani Rozalii Miernik pokazały, że umieją recytować wiersze, śpiewać, liczyć i wiedzą, jak należy poruszać się po drodze.

Wykazały się też znajomością barw i symboli narodowych. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego, w podniosłej atmosferze, przed pocztem flagowym, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię klasy i szkoły, a swym przykładem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor – Pelagia Olszewska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Następnie pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Uroczystość pasowania zaszczycił swoją obecnością Wójt Gminy Mirów - Pan Artur Siwiorek, który złożył uczniom pierwszej klasy i ich rodzicom serdeczne życzenia na całe osiem lat nauki w szkole oraz wręczył przywiezione upominki. Licznie obecni rodzice z uwagą  i skupieniem wysłuchali wystąpienia swoich pociech oraz zorganizowali słodki poczęstunek. Wszystkim pierwszakom z PSP w Bieszkowie Dolnym życzymy wielu sukcesów w szkole, rozwoju pasji i talentów. Niech każdy dzień będzie dla Was wspaniałą przygodą!