W Kielcach odbył  się I Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej Polskiej i Ukraińskiej . Wśród laureatów  znalazła się  Kamila Guza, która  reprezentowała  Zespół Folklorystyczny „Radosne Nutki”  z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II
w Mirowie.

 Wydarzenie miało miejsce 24 września bieżącego roku  w Kielcach. Było  kontynuacją i połączeniem VI Ogólnopolskiego  Festiwalu  Pieśni i Piosenki Patriotycznej z potrzebą prezentacji artystów amatorów z Ukrainy przebywających na terenie naszego kraju. Rozszerzenie konwencji festiwalu
z Ogólnopolskiego do Międzynarodowego umożliwiło  prezentacje artystyczne zarówno Polakom, jak i Ukraińcom. Konkurs  skierowany był  do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także do osób dorosłych oraz zespołów kameralnych.
Festiwal wzbudził ogromne zainteresowanie bardzo licznej grupy uczestników. Tego dnia, od wczesnych  godzin rannych w  ogrodzie Pałacyku Zielińskiego w Kielcach wybrzmiewały polskie i ukraińskie pieśni patriotyczne. Uczestnicy mogli zaprezentować znane, ale także autorskie piosenki patriotyczne. Całemu wydarzeniu przyświecał cel wspierania wychowania patriotycznego, pielęgnowania pamięci historycznej, promowania   uzdolnionych wokalnie uczestników i umożliwienie prezentacji ich umiejętności. W gronie laureatów  I Międzynarodowego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej Polskiej i Ukraińskiej znalazła się solistka Radosnych Nutek, Kamila Guza, która zajęła zaszczytne III miejsce.   Organizatorem Festiwalu był  Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach  i Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej w Kielcach. Patronat honorowy nad wydarzeniem  objął Prezydent Miasta Kielce Pan Bogdan Wenta.