W piątek 20 stycznia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mirowie Starym odbyło się spotkanie zorganizowane przez Gminną Radę Seniorów. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy gminy Mirów, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz gość specjalny – Prezes Rady Senioralnej w Szydłowcu – Kazimierz Zawadzki.
Celem spotkania było omówienie problematyki senioralnej w gminie oraz przyjęcie najważniejszych działań na przyszłość. Niezwykle istotnym elementem dyskusji było przedstawienie dobrych praktyk działania przez przedstawiciela Rady Senioralnej w Szydłowcu. Niezwykle ważnym głosem w dyskusji było zakreślenie płaszczyzn współpracy z samorządem gminnym, o którym mówił Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ponieważ uczestniczyło w nim blisko 50 osób.
Rada Senioralna w Gminie Mirów została powołana decyzją Rady Gminy Mirów z dnia 29 grudnia 2022 r. Tą samą uchwałą nadano jej statut. Zgodnie ze statutem w skład Gminnej Rady Senioralnej wchodzą przedstawiciele różnych środowisk społecznych, w tym środowisk senioralnych, rady gminy, instytucji samorządowych oraz organizacji społecznych. W tej kadencji w radzie zasiadają:
- Halina Skrok – Przewodnicząca
- Leszek Suwara – Wiceprzewodniczący
- Jolanta Ziętkowska – Skarbnik
- Alicja Marlica – Sekretarz
- Mirosława Kępas – Członek Zarządu.