W miniony czwartek, 4 czerwca w radomskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie Wójta Gminy Mirów Artura Siwiorka  z Wicemarszałkiem Województwa Rafałem Rajkowskim. Tematem spotkania była perspektywa realizacji projektów z udziałem środków marszałkowskich ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym.

                Należy wspomnieć, iż samorząd Gminy Mirów corocznie korzysta ze wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dzięki pozyskanym środkom budujemy lub modernizujemy świetlice wiejskie, doposażamy jednostki ochotniczych straży pożarnych, powstają wodociągi gminne czy infrastruktura drogowa.