W miesiącu październiku Gmina złożyła wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach programu ME i N „Laboratoria Przyszłości”. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu szkoły prowadzone przez Gminę Mirów otrzymały środki na zakup pomocy dydaktycznych: PSP w Bieszkowie Dolnym otrzymała kwotę 30.000 zł , PSP im. ks Bonawentury Stachury w Zbijowie Małym otrzymała kwotę 30.000 zł, natomiast PSP im. Św. Jana Pawła II w Mirowie kwotę 60.000 zł.

   Za w/w środki szkoły zakupiły nas. sprzęt:

1. Drukarki 3D z akcesoriami (  tym m.in. z aplikacjami, slicerami, ploteram);

2. Mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami;

3. Stacje lutownicze;

4. Sprzęt Audio-video ( kamery, oświetlenie, mikrofony)

5. Stanowiska do pracy narzędziowej ( szafki, stoły, krzesła).

      Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu będą ciekawsze i pomogą  w odkrywaniu różnorakich talentów naszych uczniów. Pomoce dydaktyczne dla szkół zostaną w 100% sfinansowane ze środków z budżetu państwa.