W dniu 12 czerwca w hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Mirowie odbył się Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy o „Puchar Wójta Gminy Mirów ” dzieci i kadetów w stylu klasycznym.
W turnieju wzięło udział 90 zawodników reprezentujących 9 Klubów zapaśniczych z całego kraju. Turniej zaszczycili swoją obecnością goście ze Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Pani Anita Gołosz – Wicestarosta powiatu w Szydłowcu, Przewodnicząca Rady Gminy Wierzbica Pani Małgorzata Winiarska, Wójt Gminy Mirów-Pan Artur Siwiorek, Vice Przewodniczący Warszawsko-Mazowieckiego Związku Zapaśniczego Warszawy Józef Maciejczak i Bogdan Rywalki oraz Zarząd MLUKS.
W imieniu organizatorów wszystkich przybyłych powitał Prezes MLUKS „Orlik” Wierzbica Pan Henryk Sitkowski. Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Pan Artur Siwiorek – Wójt Gminy Mirów. Medale, dyplomy oraz nagrody wręczali obecni na turnieju goście.Klub „Orlik „Wierzbica w punktacji drużynowej zajął 1 miejsce a najlepszymi zawodnikami turnieju zostali Sebastian Michalski i Filip Bańcerowski. Zawodników nagrodziła Pani Anita Gołosz- Wicestarosta powiatu w Szydłowcu, która była fundatorem nagród.Zarząd MLUKS „ Orlik”Wierzbica pragnie serdecznie podziękować Panu Arturowi Siwiorkowi - Wójtowi Gminy Mirów za ufundowanie pucharów, nagród rzeczowych oraz posiłku.