INFORMACJA

 

Dotycząca rekrutacji uczestników do projektu pt. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Mirów”.

 

W związku zniewyłonieniem spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Uczestników projektu, rekrutacja Uczestników do projektu pt.  „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Mirów”zostaje wydłużona do dnia 31.07.2020r.

Jednocześnie informuję, że wszystkie osoby, które wyraziły chęć udziału w Projekcie pt.  „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Mirów”zostały do niego zakwalifikowane.

baner ue