Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 104.92 KB Anna Gołosz
SWZ docx 376.16 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx 62.42 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót pdf 487.33 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 3 - Projekt umowy docx 79.71 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 54.39 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. spełniania warunków w postępowaniu docx 51.72 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 6 - Wykaz robót docx 54.94 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 50.36 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 8 - Wykaz osób docx 50.72 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 9 - Identyfikator postępowania docx 49.53 KB Anna Gołosz
Informacja o kwocie pdf 195.96 KB Anna Gołosz
Informacja z otwarcia ofert pdf 457.03 KB Anna Gołosz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 330.72 KB Anna Gołosz

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 08 lipiec 2021 13:39 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 lipiec 2021 10:07 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 lipiec 2021 13:46 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03 sierpień 2021 14:21 Anna Gołosz