Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 98.17 KB Anna Gołosz
SWZ docx 76.65 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe docx 24.41 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy docx 19.78 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia docx 17.62 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu docx 15.39 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 15.60 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 6 - Identyfikator postępowania docx 16.96 KB Anna Gołosz
Informacja o kwocie pdf 171.46 KB Anna Gołosz
Informacja o złożonych ofertach pdf 273.63 KB Anna Gołosz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 241.14 KB Anna Gołosz

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 lipiec 2021 15:14 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 sierpień 2021 13:04 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 sierpień 2021 13:57 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 sierpień 2021 11:37 Anna Gołosz