Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 106.83 KB Anna Gołosz
SWZ docx 298.31 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx 24.37 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót pdf 462.11 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 3 - Projekt umowy docx 43.02 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. braku podstaw wykluczenia z postępowania docx 17.69 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu docx 15.10 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 6 - Wykaz robót docx 21.34 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 13.77 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 8 - Wykaz osób docx 14.13 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 9 - Projekt budowlany pdf 24.42 MB Anna Gołosz
Załącznik nr 10 - Identyfikator postępowania docx 12.95 KB Anna Gołosz
Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach pdf 260.14 KB Anna Gołosz
Informacja o kwocie pdf 188.67 KB Anna Gołosz
Informacje dotyczące złożonych ofert pdf 329.46 KB Anna Gołosz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty pdf 745.68 KB Anna Gołosz

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 03 sierpień 2021 10:45 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 sierpień 2021 14:40 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 sierpień 2021 13:12 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 sierpień 2021 14:06 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 sierpień 2021 14:05 Anna Gołosz