dyżury Mirów 0e02

 

W poniedziałki mieszkańcy gminy Mirów mogą skorzystać z dyżurów doradców z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Szydłowcu.

Dyżury w Urzędzie Gminy w Mirowie odbywają się w poniedziałki w godzinach 7.30 - 12.00 w sali konferencyjnej urzędu.

Możemy otrzymać doradztw m.in. w zakresie:

- bieżących naborów wniosków prowadzonych przez ARiMR w ramach PROW 2014-2020 :

* na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

* dla młodych rolników

* restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór do 16 maja

- płatności obszarowych

- Pomocy Krajowej

 - technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej