W ramach programu 2023 – EE-2 – „Ekologiczny piknik rodzinny” Gmina Mirów w dniu 22.06.2023 r. zorganizowała  przedsięwzięcie pn. EKOLOGICZNY PIKNIK RODZINNY w Szkole Podstawowej  im. Św. Jana Pawła II w Mirowie  pod hasłem: „Gmina Mirów Kierunek -Ekologia ”.

      Złożony przez Gminę Mirów wniosek przeszedł pozytywną weryfikację instytucji zarządzającej i został pozytywnie rozpatrzony. Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji wynosi 100% i zostało przyznane w maksymalnej kwocie 30 000,00zł.

      Wójt gminy Mirów Pan Artur Siwiorek wraz z dyrektorem szkoły Panem  Janem Ulewińskim powitali serdecznie zgromadzoną na placu szkoły społeczność  i zachęcili do aktywnego udziału w imprezie. W ramach Pikniku zaprezentowane zostało działanie drona antysmogowego i głowicy badającej jakość powietrza w czasie rzeczywistym – wyniki pokazywane bezpośrednio na tablecie. Stanowisko naukowe wyposażone było m. in. w mini turbinę wiatrową, mini elektrownię wodną, mini ogniwa fotowoltaiczne, które przybliżyły dzieciom zasady działania poszczególnych technologii. Główny konkurs w którym do wygrania były oczyszczacze powietrza skierowany był do uczestników pikniku i dotyczył wymyślenia chwytliwego hasła dotyczącego ochrony środowiska. W konkursie przewidziano 3 oczyszczacze powietrza dla 3 najlepszych haseł. Pozostałe nagrody w postaci gier planszowych dotyczących tematyki ekologii, książek i gadżetów były przekazywane dzieciom uczestniczącym   w ekologicznych konkursach sportowych, czy konkursach wiedzy o ekologii i środowisku.

       Ekologiczny piknik rodzinny” pozwolił dotrzeć do szerokiego grona naszej społeczności – mieszkańców gminy Mirów z ważnymi informacjami o tym jak dbać o środowisko, jak żyć zdrowo i jak kształtować w sobie nawyki proekologiczne.