W piątek, 24 września w Sali Koncertowej Radomskiej Szkoły Muzycznej odbyła się uroczysta gala Liderów Regionu 2021 zorganizowana przez redakcję  radomskiego Echa Dnia. Wśród nagrodzonych w tegorocznym plebiscycie znalazła się również Gmina Mirów, która została nominowana w kategorii „działalność na rzecz lokalnej społeczności”. 

Kapituła przyznająca nagrody wzięła pod uwagę fakt, iż w jednej z najmniejszych gmin w regionie jaką jest Mirów powstaje wiele inicjatyw poprawiających komfort życia mieszkańców. Warto podkreślić, że właśnie w Mirowie jako jedynej gminie w tej części Mazowsza funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej co daje nam niewątpliwie  pozycję lidera w dziedzinie ekonomii społecznej. Ponadto kapituła doceniła fakt, że  w gminie powstał żłobek oraz starania samorządu w kierunku tworzenia świetlic wiejskich. W imieniu gminy statuetkę odebrał Wójt Artur Siwiorek.