Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom, którzy sprzedawali napoje alkoholowe     w 2021 roku o obowiązku dokonania płatności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Termin opłacenia  III raty opłaty mija 30.09.2021 roku

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść na konto Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary - Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział Radom Filia Mirów numer rachunku: 91 9115 0002 0000 0101 5189 0004