W związku z ukazaniem się informacji o potencjalnej możliwości uruchomienia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych informuję, że do 22 maja 2020 roku placówki w Gminie Mirów będą nieczynne.

  Na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia dotyczących uruchomienia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  w zakresie opieki nad dziećmi Dyrektorzy w/w placówek przeprowadzili konsultacje z rodzicami dzieci.  Na podstawie wyników przeprowadzonych konsultacji została podjęta decyzja, iż do dnia 22.05.2020 r.  w Gminie Mirów placówki będą nieczynne.

Wójt Gminy Mirów

Artur Siwiorek