Ochotnicze Straże Pożarne pełnią niezwykle ważną rolę w systemie funkcjonowania kraju.Wy Strażacy Ochotnicy zawsze stawiacie się na wezwanie, gdy komuś dzieje się krzywda. Jest to wyraz największego poświecenia i bezinteresowności. Za tę wyjątkową służbę należą się Wam wyrazy największego uznania.

W imieniu własnym jak również Radnych Rady Gminy Mirów z okazji Dnia Strażaka pragnę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech każdy dzień przynosi Wam uśmiech i zadowolenie, a szacunek społeczny będzie dla Was największą zapłatą. Niech św. Florian czuwa nad Waszym bezpieczeństwem i daje Wam siłę do działania.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Mirów

Artur Siwiorek