Dziecięco- Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Radosne Nutki” działający w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Mirowie świętował swój mały Jubileusz
5- lecie swej działalności.           


    W niedzielę 29 stycznia 2023r.   „Radosne Nutki”  obchodziły Jubileusz 5- lecia swej działalności. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w wypełnionej całkowicie sali  w Centrum Integracji Społecznej  w  Zbijowie Małym. Uczestniczyli w nich  zaproszeni goście: przedstawiciele samorządu powiatowego- Wicestarosta Powiatu Szydłowieckiego Anita Gołosz, przedstawiciele samorządu gminnego : Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek, Przewodniczący Rady Gminy  Mirów Wiesław Morawiak. Wśród grona przybyłych  gości znaleźli się również: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Minda, Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym  Anita Dygas, Proboszcz parafii  pw. Matki Bożej Częstochowskiej  ks. Jan Godek, Prezes Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko Sylwester Różycki, Dyrektor Biblioteki  Gminnej w Mirowie Beata Seweryn, bibliotekarz   Anna Erbel, Wicedyrektor PSP im. Jana Pawła II w Mirowie Aneta Pytoń- Grabda, Dyrektor PSP im. Jana Kochanowskiego Pelagia Olszewska, Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim Jacek Banaszczyk, Przewodnicząca Rady Rodziców w PSP im. Św. Jana Pawła II w Mirowie Ewelina Chrzanowska, nauczyciele  PSP w Mirowie- emeryci i czynni zawodowo, którzy wspólnie z zespołem podejmowali się realizacji różnorodnych działań promocyjnych, charytatywnych- Alina Marlica, Urszula Stefańska, Joanna Minda, Agnieszka Kawalec, Magdalena Kepas,  Małgorzata Tarabasz , Arkadiusz Gilarski. Na uroczystość przybyli również: przedstawiciele zespołów Ludowych z Gminy Mirów: „Jarzębinki’, „Rogowianki”, „Górnianki”, „Niezapominajki”, „Stokrotki”, delegacja zaprzyjaźnionego Zespołu „Niedźwiadki”, z instruktorem p. Sławomirem Dziewieckim oraz Rodzice Radosnych Nutek. Tego dnia nie mogło zabraknąć w gronie gości Nutek- koleżanek i kolegów , którzy tworzyli zespół od początku jego istnienia, a obecnie są absolwentami szkoły. Nie zapomniano również o ich  Rodzicach. Nad oprawą muzyczną czuwał p. Arkadiusz Gilarski i zespół „Wyleniałe Niedźwiedzie” w składzie:   Maria Ulewińska, Jan Ulewiński,  Piotr Gołosz, Jacek Banaszczyk, Sławomir Dziewecki. Patronat medialny nad jubileuszem objął portal „Nasz Szydłowiec.        
    Uroczystość jubileuszową rozpoczęli opiekunowie Radosnych Nutek: Dyrektor Jan Ulewiński  i Elżbieta Kuźdub, którzy uroczyście powitali zebranych i zaprosili do wspólnego świętowania pięknego jubileuszu. Powiedzieli o początkach Zespołu, jego  5 letniej historii  i dorobku artystycznym. Przypomnieli zebranym,  że Radosne Nutki powstały  z inicjatywy Wójta Gminy Mirów, Artura Siwiorka, a dzięki współpracy wójta, władz  samorządowych , Lokalnej Grupy Działania  „Razem na Piaskowcu” , wielu ludzi dobrej woli, udało się wyposażyć znaczną część zespołu w oryginalne stroje ludowe. Podkreślili, że w ciągu 5 letniej działalności Zespół  aktywnie się rozwijał, zdobywał doświadczenie. Zaczynał swoją działalność w składzie kilkunastu osób, a dziś liczba ta zwiększyła się trzykrotnie. Pielęgnuje lokalną tradycję, utrwala dawne pieśni – nie tylko ludowe, ale także patriotyczne, religijne i okolicznościowe. Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym szkoły, gminy, reprezentuje szkołę i gminę na uroczystościach szkolnych, gminnych, powiatowych,  a także wojewódzkich. Pomimo krótkiego jeszcze okresu istnienia zdobył już znaczące nagrody i wyróżnienia w przeglądach, festiwalach, konkursach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Ma na swoim koncie dwie płyty muzyczne. Został trzykrotnym laureatem Plebiscytu „ZYGMUNTY”  organizowanego przez portal „Nasz Szydłowiec” i zdobywcą tytułu „Człowiek Kultury”.  „ Było na początku bardzo ciężko, ale jeżeli zbierze się grupa ludzi, których jednoczy jeden cel łatwo jest wtedy maszerować dalej, i takich ludzi na naszej drodze my spotkaliśmy” – Mówił w swoim wystąpieniu Jan Ulewiński.

    Na Jubileusz 5 -lecia  swej działalności Nutki  przygotowały  koncert wzruszających, staropolskich, często  zapomnianych  kolęd i pastorałek. Skierowały do zaproszonych gości  śpiewane i recytowane  w języku gwarowym życzenia noworoczne.   Razem z opiekunami dziękowały wszystkim gościom, którzy prze 5 lat działalności „Radosnych Nutek” pomagali krzewić tradycje polskiej kultury ludowej i popularyzować lokalny folklor. Wręczając pamiątkowe dyplomy, podziękowania i symboliczne kwiaty  dziękowały  za udzielaną im pomoc, wsparcie, zaangażowanie w działalność i rozwój Zespołu:  władzom samorządowym, powiatowym, nauczycielom, stowarzyszeniom i zespołom ludowym działającym na terenie Gminy Mirów, Rodzicom, sponsorom i sympatykom.  Nie obyło się bez licznych gratulacji, podziękowań,  życzeń  i prezentów jakie Nutki  otrzymały od wszystkich zaproszonych gości, którzy wyrażali uznanie dla ich pracy, życzyli dalszych sukcesów.    Serdeczne podziękowania za nieoceniony wkład w kultywowanie tradycji i kultury regionalnej i życzenia dalszych sukcesów przekazał Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek, wręczając  „Radosnym Nutkom” koszulki z logo Zespołu, a ich opiekunom i Nutkom- absolwentkom pamiątkowe dyplomy i listy gratulacyjne za zaangażowanie i pracę w Zespole. Gratulacje, życzenia dalszych sukcesów, prezenty, które będą wspaniałym uzupełnieniem strojów złożyli:  Wicestarosta Powiatu Szydłowieckiego Anita Gołosz,  w imieniu nauczycieli- Alina Marlica, w imieniu  Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko- Sylwester Różycki.   Jako przedstawicielka  Radosnych Nutek wystąpiła  Pani Natalia Kaluga, która dziękowała Nutkom i opiekunom  za upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza, aktywne uczestniczenie  w życiu swojej „Małej i Wielkiej Ojczyzny”.    Po części  oficjalnej wszyscy dostojni goście oraz członkowie zespołu i ich opiekunowie spędzili niedzielne popołudnie przy torcie, kawie,  i cieście. Historię zawartą na zdjęciach otrzymane nagrody , dyplomy uczestnicy uroczystości mogli podziwiać oglądając prezentacje multimedialną z 5 lat działalności Zespołu. Uroczystość zakończyła wspólna zabawa taneczna, oczywiście przy muzyce ludowej, granej i śpiewanej przez zespół „Wyleniałe Niedźwiedzie”.  To było niezwykłe, pełne szczęścia , radości i wzruszeń  niedzielne popołudnie.  
Serdecznie dziękujemy za przybycie i wspólnie spędzony czas. Wszystkim, którzy pomogli przy organizacji Jubileuszu 5- lecia Zespołu  „Radosne Nutki”  składamy gorące podziękowania.

{gallery}5lat{\gallery}